Bestuursvergadering met bewoners

Tweemaal per jaar vergadert het bestuur met de bewoners erbij. In juni gaat het dan om het jaarverslag, in dit geval dat van 2022. Bewoners zijn zeer betrokken en stellen veel vragen. Zij zijn ook zeer geïnteresseerd in de financiële adviescommissie van bewoners te zeggen heeft.

Nadat alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, wordt er nog een gezellige borrel gedronken.