De Burcht

ZELFSTANDIG THUIS WONEN IN DE BURCHT

De corona-pandemie van 2020 (en doorlopend in 2021) heeft ieders leven in grote mate bepaald. 

Ingang
De hoofdingang van het terrein van De Burcht

Wij hebben vroeg onderkent wat er ging komen en hebben al snel maatregelen durven nemen. Maximale medische veiligheid was het doel, met oog voor vrijheid en welzijn. Wij zijn altijd alert geweest op wat er om ons heen gebeurde, tegelijkertijd bewoners altijd op de eerste plaats zettend. Zo zijn bijvoorbeeld de toegangs-tags van bewoners nooit beperkt geweest en hebben frequente ontmoetingen met familie in de Rozentuin plaatsgevonden.

Dat heeft voor de crew veel overleg en onmogelijke afwegingen van waarden gevergd. Het team is daardoor nog hechter geworden en er vond 24/7 uitwisseling van informatie plaats. Er was in 2020 ook veel overleg met bewoners en de bewonerscommissie. Ook deze verhoudingen zijn noch hechter geworden.

De rol van de actieve bewonerscommissie en de individuele bewoners is cruciaal gebleken in het voorkomen van besmettingen. Immers, maatregelen zijn maar zoveel waard als de manier waarop ze door bewoners worden opgevolgd. Er kan in De Burcht geen sprake zijn van dwang: bewoners wonen hier zelfstandig thuis! 

Inmiddels zijn alle bewoners en medewerkers gevaccineerd tegen COVID-19 en de boosters worden op dit moment gezet. 

Wij kijken terug op een zwaar jaar, maar herkennen met voldoening en warme gevoelens, de positieve dingen die het ook heeft gebracht. De Burcht is sterker dan ooit.

Directeur en personeel.

ALGEMENE INFORMATIE

Stichting De Burcht is een onafhankelijke- en zelfstandige stichting. Zij biedt huisvesting aan ouderen in serviceappartementen.

De appartementen zijn bestemd voor zelfstandige bewoning en hebben volledige privacy. Alle appartementen bieden uitzicht op de eigen tuin, de Zanderijvaart en een zwembadcomplex met een groot sportveld. 

Geschakelde architectuur
Architectuur van Burcht 1

Services

De organisatie stelt alles in het werk om de bewoners zelfstandig, prettig, veilig en gezond in De Burcht te laten wonen. Op werkdagen is er een bemande receptie, in het weekend ook ‘s-ochtends. De panden worden onderhouden en schoongehouden. ’s Nachts is een beveiligingsbedrijf actief en er is een 24/7 alarmdienst voor medische noodzaak. Koffie en thee worden door De Burcht verzorgd. Benodigde zorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties en particuliere zorgverleners indien noodzakelijk of gewenst.

Sfeer

De unieke sfeer in De Burcht wordt bepaald door de onafhankelijkheid van de bewoners. “Zelfstandig thuis wonen, maar niet alleen” als toegevoegde waarde, niet als verplichting. Activiteiten worden door bewoners zelf georganiseerd, met ondersteuning van directie, medewerkers en vrijwilligers, wanneer daarom wordt gevraagd.

Ontmoetingspunt in de bibliotheek
Ontmoetingspunt in de bibliotheek

Ligging

Het gebouwencomplex van De Burcht ligt in een rustige omgeving, een paar minuten lopen van de dorpskern en de winkels van Wassenaar. Er zijn goede wandelmogelijkheden in het nabijgelegen park de Paauw.

Raadhuis De Paauw
Raadhuis De Paauw op 400m

Veolia onderhoudt een halfuurdienst met bus 43 naar Den Haag C.S. en naar Leiden. De halteplaatsen liggen aan de Prinsenweg tegenover de hoofdingang van Burcht 1, halte Jonkerlaan.

Bewoners kunnen gebruik maken van de” Bij-Bus seniorenvervoer” die binnen de gemeente Wassenaar gunstig vervoer aanbiedt. Zie hiervoor: www.debijbus.nl.

De Stichting is zelfstandig en werkt zonder overheidssubsidie.

Zijkant Burcht 1
De zijkant Burcht 1

De voornaamste bron van inkomsten van de Stichting is de maandelijkse huur die de bewoners voor de appartementen en de service betalen. Daaruit worden de kosten van gebouwen, directie en medewerkers, facilitaire voorzieningen, etc. bekostigd.

De Stichting “De Burcht, appartementen voor ouderen”, is door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen, hetgeen onder meer betekent dat eventuele giften, schenkingen of legaten door de gever voor aftrek van belasting in aanmerking komen. In de laatste jaren zijn regelmatig schenkingen en legaten van sympathisanten ontvangen. Hiermede heeft De Burcht de woonkwaliteit verder kunnen verhogen.

Gebouw Burcht 2 voorjaar 2016 (1 van 1)
Gebouw Burcht 2 en het Zanderijpad

Rustige woonomgeving

De twee gebouwen, Burcht 1 en Burcht 2, bevinden zich aan weerszijden van de Poortlaan en liggen in een rustige omgeving, een paar minuten lopen van de dorpskern en de winkels. Er zijn ook goede wandelmogelijkheden, o.m. in het nabijgelegen park de Paauw. Alle appartementen bieden uitzicht op de eigen tuin, de Zanderijvaart en een zwembadcomplex met een groot sportveld. Bij De Burcht zijn bushaltes naar Leiden en Den Haag.

Langstraat Wassenaar
Oude zwart-wit foto van de gezellige Langstraat op 600 meter

Thuis wonen – thuiskomen