De Burcht

MAATREGELEN ROND COVID-19

Voor De Burcht is het van cruciaal belang om haar bewoners en medewerkers veilig te houden. Onze bewoners behoren potentieel tot een zeer kwetsbare groep. Het is zaak om de komende periode zonder kleerscheuren door te komen en wij zijn daarvoor bereid ongemakkelijk maatregelen te nemen.

Zie ook onze Corona-Nieuwsbrief no. 1: 
CORONANIEUWS DE BURCHT v07

Zie ook onze Corona-Nieuwsbrief no. 2:
CORONANIEUWS 2 DE BURCHT v11

Zie ook onze Corona-Nieuwsbrief no. 3:
CORONANIEUWS 3 DE BURCHT v18

Zie ook onze Corona-Nieuwsbrief no. 4:
CORONANIEUWS 4 DE BURCHT IV v21

Daartoe heeft De Burcht ingrijpende maatregelen moeten nemen, die wij overigens momenteel stapje voor stapje versoepelen. Meer informatie hierover leest u in de Coronanieuwsedities.

  • Alle grotere ACTIVITEITEN zijn tot nader order afgelast
  • Wij geven in De Burcht voorlopig geen HANDEN en geen KNUFFELS.
  • Alle bewoners en medewerkers hebben HANDENWASVLOEISTOF in pompflesjes gekregen en worden aangespoord zo vaak mogelijk hun handen te wassen.
  • Ook de andere gebruikelijke (RIVM-) HYGIENEMAATREGELEN zijn hier van kracht en worden actief gestimuleerd: hoesten en niezen in de elleboog , eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes.
  • We houden zoveel mogelijk 1,5 tot 2 meter AFSTAND van elkaar.
  • De INTERNE COMMUNICATIE is opgeschaald teneinde tijdig op het spoor te komen van risico’s.

Heeft u vragen, dan verzoeken wij u tijdens openingstijden (ma t.m. vr van 8h30 – 17h00; in het weekend tot 13h00) contact op te nemen met onze receptie op 070 – 51 52 255.

ALGEMENE INFORMATIE

Stichting De Burcht is een onafhankelijke- en zelfstandige stichting. Zij biedt huisvesting aan ouderen in serviceappartementen.

Ingang
De ingang van het terrein van De Burcht

De appartementen zijn bestemd voor zelfstandige bewoning en hebben volledige privacy. Alle appartementen bieden uitzicht op de eigen tuin, de Zanderijvaart en een zwembadcomplex met een groot sportveld. 

Geschakelde architectuur
Architectuur van Burcht 1

Services

De organisatie stelt alles in het werk om de bewoners zelfstandig, prettig, veilig en gezond in De Burcht te laten wonen. Op werkdagen is er een bemande receptie, in het weekend ook ‘s-ochtends. De panden worden onderhouden en schoongehouden. ’s Nachts is een beveiligingsbedrijf actief en er is een 24/7 alarmdienst voor medische noodzaak. Koffie en thee worden door De Burcht verzorgd. Benodigde zorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties en particuliere zorgverleners indien noodzakelijk of gewenst.

Sfeer

De unieke sfeer in De Burcht wordt bepaald door de onafhankelijkheid van de bewoners. “Zelfstandig thuis wonen, maar niet alleen” als toegevoegde waarde, niet als verplichting. Activiteiten worden door bewoners zelf georganiseerd, met ondersteuning van directie, medewerkers en vrijwilligers, wanneer daarom wordt gevraagd.

Ontmoetingspunt in de bibliotheek
Ontmoetingspunt in de bibliotheek

Ligging

Het gebouwencomplex van De Burcht ligt in een rustige omgeving, een paar minuten lopen van de dorpskern en de winkels van Wassenaar. Er zijn goede wandelmogelijkheden in het nabijgelegen park de Paauw.

Raadhuis De Paauw
Raadhuis De Paauw op 400m

Veolia onderhoudt een halfuurdienst met bus 43 naar Den Haag C.S. en naar Leiden. De halteplaatsen liggen aan de Prinsenweg tegenover de hoofdingang van Burcht 1, halte Jonkerlaan.

Bewoners kunnen gebruik maken van de” Bij-Bus seniorenvervoer” die binnen de gemeente Wassenaar gunstig vervoer aanbiedt. Zie hiervoor: www.debijbus.nl.

De Stichting is zelfstandig en werkt zonder overheidssubsidie.

Zijkant Burcht 1
De zijkant Burcht 1

De voornaamste bron van inkomsten van de Stichting is de maandelijkse huur die de bewoners voor de appartementen en de service betalen. Daaruit worden de kosten van gebouwen, directie en medewerkers, facilitaire voorzieningen, etc. bekostigd.

De Stichting “De Burcht, appartementen voor ouderen”, is door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen, hetgeen onder meer betekent dat eventuele giften, schenkingen of legaten door de gever voor aftrek van belasting in aanmerking komen. In de laatste jaren zijn regelmatig schenkingen en legaten van sympathisanten ontvangen. Hiermede heeft De Burcht de woonkwaliteit verder kunnen verhogen.

Gebouw Burcht 2 voorjaar 2016 (1 van 1)
Gebouw Burcht 2 en het Zanderijpad

Rustige woonomgeving

De twee gebouwen, Burcht 1 en Burcht 2, bevinden zich aan weerszijden van de Poortlaan en liggen in een rustige omgeving, een paar minuten lopen van de dorpskern en de winkels. Er zijn ook goede wandelmogelijkheden, o.m. in het nabijgelegen park de Paauw. Alle appartementen bieden uitzicht op de eigen tuin, de Zanderijvaart en een zwembadcomplex met een groot sportveld. Bij De Burcht zijn bushaltes naar Leiden en Den Haag.

Langstraat Wassenaar
Oude zwart-wit foto van de gezellige Langstraat op 600 meter

Thuis wonen – thuiskomen