Contact

Informatie aanvragen

Voor meer informatie over De Burcht of beschikbaarheid van appartementen, kunt u onderstaande formulier invullen of u richten tot:

De heer Boudewijn van der Gronden, directeur
Tel: 070-5152255
Mob: 06-14640639
Directie@deburchtwassenaar.nl

Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries, secretaris toewijzingscommissie
Tel: 070-5176771
Jc.meyerdevries@tiscali.nl

Adressen

Gebouw Burcht 1
Jonkerlaan 90
2242EX Wassenaar
Tel: 070-5152255
Fax: 070-5152259

Receptie@deburchtwassenaar.nl
www.deburchtwassenaar.nl

Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan
Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan

Gebouw Burcht 2:
Poortlaan 38
2242 EX Wassenaar

Burcht 2
Burcht 2 en het Zanderijpad

Organisatie

Bestuur
De Stichting wordt geleid door een bestuur, waarvan de samenstelling per augustus 2019 als volgt is:

Per medio 2021 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

Vacature, voorzitter
Mevrouw mr Colette Hofman, secretaris
Vacature, penningmeester
De heer Bas Leijen, lid

Adviseurs van het bestuur zijn:
De heer ds Tom Mikkers
Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries
De heer drs Boudewijn van der Gronden

Directie en managementteam
De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan de directeur die nauw samenwerkt met medewerkers, onder wie een hoofd technische dienst en een hoofd interne dienst.

Boudewijn van der Gronden, directeur
Miranda Groen, hoofd interne dienst
Hans Felix, hoofd technische dienst

Het team van De Burcht

Thuis wonen – thuiskomen