Contact

Informatie aanvragen

Voor meer informatie over De Burcht of beschikbaarheid van appartementen, kunt u onderstaande formulier invullen of u richten tot:

De heer Boudewijn van der Gronden, directeur
Tel: 070-5152255
Mob: 06-14640639
Directie@deburchtwassenaar.nl

Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries, secretaris toewijzingscommissie
Tel: 070-5152266
verhuur@deburchtwassenaar.nl

Adressen

Gebouw Burcht 1
Jonkerlaan 90
2242EX Wassenaar
Tel: 070-5152255
Fax: 070-5152259

Receptie@deburchtwassenaar.nl
www.deburchtwassenaar.nl

Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan
Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan

Gebouw Burcht 2:
Poortlaan 38
2242 EX Wassenaar

Burcht 2
Burcht 2 en het Zanderijpad

Organisatie

Bestuur

Per 16 september 2021 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

Erik R. Herter, voorzitter
Ellen Waasdorp, secretaris
Reinier G. Bongers, penningmeester
Martijn Burghout, lid
Vacature, lid

Adviseurs van het bestuur zijn:
Jolanda Meyer, verhuur
R. Boudewijn van der Gronden, directeur

Directie en managementteam
De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan de directeur die nauw samenwerkt met medewerkers, onder wie een hoofd technische dienst en een hoofd interne dienst.

Boudewijn van der Gronden, directeur
Miranda Groen, hoofd interne dienst
Hans Felix, hoofd technische dienst

Het team van De Burcht

Thuis wonen – thuiskomen