Vergaderen …. En borrelen!!

Twee keer per jaar vergadert het bestuur van de stichting met bewoners van De Burcht. In juni wordt dan het jaarverslag van het voorgaande jaar besproken. Vandaag is de najaarsvergadering en dan bespreken wij de begroting voor het komende jaar, 2018.

Penningmeester Bert Smith houdt een presentatie hoe het lopende jaar verloopt en over de uitgangspunten van het komende jaar. Ook bespreekt hij de vermoedelijke gevolgen voor de beleidsbeslissingen van de directie voor het komende jaar. Met name worden de investeringen doorgesproken. Pim Schreiner RA doet verslag van de bevindingen van de financiële adviescommissie waar ook Anton Zeven in zit. “Menig huis zou graag zulke cijfers wïllen kunnen presenteren!

Tijdens deze vergadering worden twee vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun nooit aflatende inzet tijdens het maximale aantal bestuurstermijnen. Herverkiezing van Cees de Maar en Jolanda Meyer is weliswaar gewenst maar niet meer mogelijk. Wel blijft Jolanda gelukkig de verhuuractiviteiten ontplooien.

Aansluitend is er de gezellige borrel en dan wordt nog nagepraat over de vergadering.