Jaarvergadering bewoners De Burcht 2014

Vandaag vond de jaarlijkse vergadering van bewoners plaats. Onder meer werden de jaarcijfers 2013 en de begroting 2014 besproken. De financiële bewonerscommissie heeft de cijfers uitvoerig bestudeerd en bij monde van voorzitter de heer Schreiner goedkeuring gegeven.

Petrie Kremer werd bedankt voor haar uitstekende werk als interim-manager in 2013. Goed bericht was dat de afgelopen weken alweer een aantal appartementen is verhuurd. Daarvoor was applaus.

IMG_20140611_161003
Grote opkomst bij de jaarvergadering op 11 juni 2014