Bestuursvergadering met bewoners

Het bestuur van de stichting De Burcht vergadert tenminste maandelijks en tweemaal per jaar ook plenair met alle geïnteresseerde bewoners. Vandaag is er de najaarsvergadering en bijna iedereen is er bij.

Tijdens de juni-vergadering wordt altijd het jaarverslag van het voorbije jaar besproken, maar de najaarsvergadering kijkt altijd vooruit. Zo wordt vandaag de begroting van 2019 besproken en natuurlijk ook alvast gekeken hoe het lopende jaar verloopt.

De Burcht staat er financieel goed voor! Ook in 2019 kunnen weer belangrijke technische projecten worden uitgevoerd. Wel zien wij een lichte daling in de bezettingsgraad en hopen wij dat dat weer snel bijdraait.

De financiële adviescommissie, bij monde van bewoner en oud register accountant Pim Schreiner, rapporteert aan de bewoners wat hij in de aangeleverde stukken heeft gevonden. Samen met commissiegenoot Anton Zeven heeft hij de begroting uitvoerig bekeken. “Het ziet er allemaal degelijk uit en op alle vragen hebben wij goede antwoorden gekregen!”

Tijdens deze vergadering is ook nog afscheid genomen van penningmeester en Bert Smith. Hij heeft het maximaal mogelijke aantal bestuursperiodes bereikt en kan niet herkozen worden. Wij danken Bert voor de substantiële bijdrage die hij heeft geleverd aan de nu zo stabiele stichting. Met name rond 2012 en 2013 heeft hij De Burcht door een financieel lastige periode geloodst. Dank je wel Bert!

Aansluitend wordt er weer genoten van een gezellige borrel met ook nog even een warm en serieus moment. Een memorabele middag. Als avondprogramma is er nog het gezellige bestuursdiner in het teken van het afscheid van de penningmeester.