Organisatie

De Stichting wordt geleid door een bestuur, waarvan de samenstelling per 21 februari 2018 als volgt is:

Mevrouw drs Henriette Stradmeijer
Mevrouw mr Colette Hofman
De heer Bert Smith RA
De heer mr Rudolph Snethlage
De heer jhr drs Willem van Kinschot

Adviseurs van het bestuur zijn:
Mevrouw ds Marthe de Vries
Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries
De heer drs Boudewijn van der Gronden

De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan een directeur met medewerkers, onder wie een hoofd technische dienst en een hoofd interne dienst.

Drs R.B. van der Gronden (directeur)
Mw M. Groen (hoofd interne dienst)
De heer H. Felix (hoofd technische dienst)

Het Stichtingsbestuur, directie en medewerkers zorgen voor:

• verhuur van de appartementen
• de instandhouding van de moderne systemen voor alarmering, bewaking, beveiliging en communicatie
• het schoonhouden van de appartementen
• het beheer van collectieve faciliteiten
• het onderhoud en renovatie van gebouwen

De Stichting draagt derhalve de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de serviceappartementen.

Thuis wonen – thuiskomen