Contact

Informatie aanvragen

Voor meer informatie over De Burcht of beschikbaarheid van appartementen, kunt u onderstaande formulier invullen of u richten tot:

De heer Boudewijn van der Gronden, directeur
Tel: 070-5152255
Mob: 06-14640639
Directie@deburchtwassenaar.nl

Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries, secretaris toewijzingscommissie
Tel: 070-5176771
Jc.meyerdevries@tiscali.nl

Adressen

Gebouw Burcht 1
Jonkerlaan 90
2242EX Wassenaar
Tel: 070-5152255
Fax: 070-5152259

Receptie@deburchtwassenaar.nl
www.deburchtwassenaar.nl

Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan
Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan

Gebouw Burcht 2:
Poortlaan 38
2242 EX Wassenaar

Burcht 2
Burcht 2 en het Zanderijpad

Organisatie

Bestuur
De Stichting wordt geleid door een bestuur, waarvan de samenstelling per 21 februari 2018 als volgt is:

Mevrouw drs Henriette Stradmeijer
Mevrouw mr Colette Hofman
De heer Bert Smith RA
De heer mr Rudolph Snethlage
De heer jhr drs Willem van Kinschot

Adviseurs van het bestuur zijn:
Mevrouw ds Marthe de Vries
Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries
De heer drs Boudewijn van der Gronden

Directie en managementteam
De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan de directeur die nauw samenwerkt met medewerkers, onder wie een hoofd technische dienst en een hoofd interne dienst.

Drs R.B. van der Gronden (directeur)
Mw M. Groen (hoofd interne dienst)
De heer H. Felix (hoofd technische dienst)

Thuis wonen – thuiskomen