Contact

Informatie aanvragen

Voor meer informatie over De Burcht of beschikbaarheid van appartementen, kunt u zich melden tot:

De heer Boudewijn van der Gronden, directeur
Tel: 070-5152255
Mob: 06-14640639
Directie@deburchtwassenaar.nl

Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries, secretaris toewijzingscommissie
Tel: 070-5176771
Jc.meyerdevries@tiscali.nl

Vragen of informatie?
*
*

 

Adressen van Stichting De Burcht en van gebouw Burcht 1

Jonkerlaan 90
2242EX Wassenaar
Tel: 070-5152255
Fax: 070-5152259

Receptie@deburchtwassenaar.nl
www.deburchtwassenaar.nl

Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan
Burcht 1 vanaf het brugje van de Poortlaan

Adres van gebouw Burcht 2:
Poortlaan 38
2242 EX Wassenaar

Burcht 2
Burcht 2 en het Zanderijpad

Aanmelding en toewijzing

Wie zich als aspirant-bewoner wil opgeven voor het huren van een appartement kan hiervoor een aanmeldingsformulier aanvragen bij de toewijzingscommissie van het bestuur, p/a directie van De Burcht. Indien men zich meldt als aspirant-bewoner zal de toewijzingscommissie van het Bestuur de aanvrager laten weten dat de inschrijving in het register van aspirant-bewoners heeft plaatsgevonden. Jaarlijks wordt een klein bedrag aan administratiekosten gevraagd voor het regelmatig informeren van de aspirant-bewoners en belangstellenden.

Ligging van de gebouwen Burcht 1 en Burcht 2
Ligging van de gebouwen Burcht 1 en Burcht 2. Klik op de foto voor meer details

Inschrijving geeft een goede kans, doch geen garantie op het huren van een appartement in De Burcht. De kans hierop neemt toe met goede gezondheid en vitaliteit. Immers, De Burcht is primair een complex van serviceappartementen bedoeld voor zelfstandige bewoning met een bewonersgemeenschap die cultureel en sociaal actief wil zijn. Wij adviseren toekomstige bewoners dan ook om tijdig in De Burcht te komen wonen.

Bij het vrijkomen van een appartement nodigt de toewijzingscommissie een aspirant-bewoner uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Een medische keuring en een vertrouwelijk gesprek over de financiële draagkracht kunnen voorafgaan aan de goedkeuring door het bestuur van de Stichting.

Soms is een gewenst appartement niet direct beschikbaar; het is dan wel eens mogelijk om tijdelijk een andere appartement te huren. Er bestaat een wachtlijst en een geïnteresseerdenlijst.

[ccf_form id=”750″]

Thuis wonen – thuiskomen